Tay cầm Microsoft XBOX

Microsoft XBOX là sản phẩm chơi game hàng đầu của hãng sản xuất máy tính lớn nhất thế giới. Tay cầm Microsoft Xbox không những chuyên dùng cho máy XBOX mà hiện nay còn hỗ trợ rất tốt cho PC.

Main Menu